ZŠ Bernolákova 5

Slávnostné pasovanie prvákov

Autor: Mgr.Ľudmila Barančicová <barancicova(at)zs-holic.sk>, Téma: Z činnosti v školskom roku 2009-2010, Vydané dňa: 04. 11. 2009

Vo štvrtok 8.októbra 2009 sa v holíčskom dome kultúry uskutočnilo slávnostné prijatie našich prvákov do cechu žiackeho.
Na podujatie zavítala okrem rodičov a ďalších príbuzných aj trojica členov manažmentu Mesta i predstaviteľov odborov školstva.
V uvítacom príhovore riaditeľka školy Renáta Studeničová popriala prvákom veľa úspechov v ich začínajúcom sa školskom živote a rodičom veľa síl a trpezlivosti pri výchove svojich detí.

V kultúrnom programe postupne rozozneli sálu svojimi pesničkami, básničkami i tancom.
Pásmo spevu a tanca vystriedal slávnostný sľub. Prváci spoločne sľúbili, že sa budú dobre učiť, slušne správať, poslúchať svojich učiteľov a vzorne reprezentovať svoju školu.
Aby tieto úlohy ľahšie zvládali a v škole sa im darilo, vypili elixír múdrosti, ktorým ich počastovali ich starší spolužiaci.
V slávnostnom príhovore pán primátor Zdenko Čambal zaželal prvákom veľa radosti z učenia a čo najviac najlepších známok a rodičom zasa, aby výchova ich žiackych ratolestí bola pre nich iba príjemnou povinnosťou.

Primátor sa potom ujal milej úlohy a každému z prvákov odovzdal obrázkovú knižku s venovaním. Z rúk riaditeľky si prevzali certifikát o prijatí do cechu žiakov a po pripnutí stužky sa pasovaním veľkou ceruzou stal každý z prváčikov oficiálne neoddeliteľnou súčasťou kolektívu Základnej školy na Bernolákovej.
Na záver si spoločne zaspievali hymnu prvákov a pri sladkej torte si vychutnali záverečné chvíle imatrikulačnej slávnosti, ktorá sa do ich pamäti nepochybne zapíše nezmazateľnými písmenami.