ZŠ Bernolákova 5

PROJEKT "S MODERNOU ŠKOLOU DO ŽIVOTA"

Autor: Mgr. Studeničová Renáta <riaditel(at)zs-holic.sk>, Téma: Z činnosti v školskom roku 2009-2010, Vydané dňa: 13. 01. 2010

"Premena tradičnej školy na modernú"
Podpísaním Zmluvy o NFP dňa 19.01.2009 sa v našej škole začalo s implementáciou projektu "S modernou školou do života".
Ide o proces v časovom ohraničení približne troch rokov Cieľom tohto projektu je vytvorenie moderného učebného prostredia v našej škole (nové špecializované učebne, moderné vyučovacie pomôcky - interaktívne tabule, vizualizér, audiovizuálna technika...) a zároveň zavádzanie progresívnych a inovatívnych metód do vyučovania.
Súčasťou projektu je tiež j vypracovanie Analýzy potrieb školy s cieľom vypracovania Rozvojového programu školy a tvorba kurikula pre školský vzdelávací program.

. . . viac