ZŠ Bernolákova 5

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ - Testovanie 9 - 2010

Autor: Mgr. Studeničová Renáta <riaditel(at)zs-holic.sk>, Téma: Z činnosti v školskom roku 2009-2010, Vydané dňa: 18. 02. 2010

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) bude v školskom roku 2009/10 realizovať celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka v zmysle zákona 2145/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.
Hlavné certifikačné testovanie sa uskutoční 10. marca 2010 v ZŠ. Úlohy z matematiky budú žiaci riešiť v čase od 8.15 do 9.30 hod., zo slovenského jazyka od 9.50 do 11.10 hod.

Náhradné certifikačné testovanie sa uskutoční 30. marca 2010.
Zúčastnia sa ho len žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť testovania v hlavnom termíne. Náhradné testovanie sa bude realizovať v krajských mestách v školách, ktoré určí príslušný krajský školský úrad v spolupráci s NÚCEM-om.

Výsledky testovania budú jedným z kritérií pre prijatie uchádzačov na štúdium na strednej škole.
Želáme všetkým žiakom 9. ročníka úspešné zvládnutie toho testovania.