ZŠ Bernolákova 5

IKT školenia pre učiteľov

Autor: Mgr. Miriam Hricová <hricova(at)zs-holic.sk>, Téma: Z činnosti v školskom roku 2009-2010, Vydané dňa: 27. 05. 2010

V súlade s projektom S modernou školou do života, ktorého cieľom je modernizácia a inovácia obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní, uskutočnili sa na našej škole dve IKT školenia pre učiteľov.
Prvé zo série školení sa konalo v stredu 29. apríla 2010. Jeho predmetom bol detský programovací jazyk Baltík 3. Cieľom tohto ikonkového detského programovacieho jazyka je jednoducho a názorne zasvätiť do tajov programovania aj tých najmenších žiakov. Preto bolo toto školenie určené pre učiteľov 1. stupňa a informatiky. Školiteľka RNDr. Jana Schreiberová všetkých zúčastnených oboznámila so základmi tohto programovacieho jazyka, pričom zdôraznila jeho hravosť (ústrednou postavou je čarodejník Baltík) a primeranú náročnosť pre deti v každom veku.

Ďalšie školenie, na ktorom sa zúčastnili všetci vyučujúci, sa konalo hneď nasledujúci deň - 30. apríla. Jeho ústrednou témou bolo využitie interaktívnej tabule pri vyučovaní všetkých predmetov.
PaedDr. Ľubica Steinerová, lektorka školenia, hneď v úvode zhrnula základné možnosti interaktívnej tabule - pracovať s počítačom priamo z tabule klikaním na premietaný obraz interaktívnym perom, písať na tabuľu, doplňovať, zvýrazňovať daný text i ukrývať jeho vybrané časti, spúšťať najrôznejšie prezentácie a pod. Pani lektorka potom prezentovala software PROMETHEAN Activstudio, ktorý má potenciál oživiť i zefektívniť výučbu takmer všetkých predmetov. Na jeho atraktivite sa podieľajú stovky nástrojov a možnosti vyhľadávania medzi mnohorakými výučbovými zdrojmi ? pozadia, obrázky, tvary, zvuky, aktivity.
Učitelia si mohli vyskúšať základné i zložitejšie prvky programu interaktívnej tabule ? nástroje pero, guma, zvýrazňovač, clona, reflektor...
V závere školiteľka zdôraznila prínos využitia tohto zariadenia pre žiaka: motivácia, rozvíjanie intelektových, funkčných a sociálnych kompetencií dieťaťa (práca s informáciami, kreativita, zručnosť vo vyžívaní IKT i vzájomná kooperácia).
Učiteľ pomocou neho môže ľahšie zapojiť žiakov do aktivít na danej hodine a v neposlednom rade i získať rešpekt vďaka efektívnemu a efektnému uplatneniu moderných technológií a postupov.

Peter Hrica, manažér publicity