ZŠ Bernolákova 5

Na návšteve v ľudskom tele

Autor: Mgr. Katarína Duffková <duffkova(at)zs-holic.sk>, Téma: Z činnosti v školskom roku 2009-2010, Vydané dňa: 20. 06. 2010

NaNavsteve.swf

V posledných májových dňoch (20. - 28. 5 2010) sa na našej Základnej škole Bernolákova v Holíči realizoval projekt "Na návšteve v ľudskom tele."
Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Školy pre budúcnosť Nadácie Orange a bol určený pre žiakov 3. a 4. ročníka, ktorí sa o učia o ľudskom tele na vyučovaní prírodovedy.

Cieľom projektu bolo využitie nových prístupov vo vyučovaní - zážitkové učenie. Deti pútavou a hravou formou získavali základné informácie o ľudskom tele, význame, stavbe a činnosti jednotlivých častí tráviacej a dýchacej sústavy.
Žiaci si získané vedomosti overovali v praxi ako priami "účastníci" cesty tráviacou a dýchacou sústavou. Stali sa "potravou" a priamo prechádzali jednotlivými časťami tráviacej sústavy a tiež to boli oni, ktorí "prinášali" kyslík do pľúc a "vymieňali" ho za oxid uhličitý.
Tým, že sa priamo zapojili do vyučovania, hravou formou získali veľké množstvo vedomostí. Mali možnosť nielen spoznať nové učivo alebo vidieť uvedené procesy, no priamo si ich vyskúšať, prežiť, precítiť.
Zároveň si opakovali zásady správnej výživy a dôsledky nesprávnych stravovacích návykov, škodlivosť fajčenia, drog a vdychovania toxických látok. Každý žiak si po absolvovaní cesty po labyrinte ľudského tela overil získané vedomosti pri vypĺňaní pracovných listov. Celý projekt si teda okrem aktívneho prístupu zo strany žiakov vyžadoval aj pomerne náročnú prípravu zo strany učiteľov.

Na projekte sa zúčastnilo sedem škôl ? súkromná ZŠ Harmónia Bratislava, Špeciálna ZŠ Holíč, ZŠ Kopčany, ZŠ Strážnická Skalica, ZŠ Školská Holíč, ZŠ Unín a ZŠ Letničie.
Spolu si púť tráviacou a dýchacou sústavou vyskúšalo okolo 300 detí.
Dúfame, že každé dieťa odchádzalo z našej školy plné zážitkov a pocitu spokojnosti z toho, že sa niečo nové naučilo a niečo zaujímavé si vyskúšalo.
Možno si v budúcom školskom roku deti vyskúšajú prechod ďalšími sústavami ľudského tela alebo sa podobnou tvorivo-zábavnou formou zamerajú na ďalšie témy či predmety.

Kolektív učiteľov I. stupňa