ZŠ Bernolákova 5

Priateľské stretnutie v Bratislave ...

Autor: Mgr. Katarína Duffková <duffkova(at)zs-holic.sk>, Téma: Z činnosti v školskom roku 2009-2010, Vydané dňa: 09. 06. 2010


Po ukončení realizácie projektu "Na návšteve v ľudskom tele" , na ktorom sa zúčastnilo okolo 200 žiakov z pozvaných škôl, aj deti našej školy vyrazili do sveta "na skusy". Žiaci 2., 3. a 4. ročníka v sprievode svojich triednych učiteliek navštívili súkromnú základnú školu Harmónia v Bratislave.
Zúčastnili sa tu priamo na výchovno-vyučovacom procese a zažili deň plný príjemných zážitkov - všeličo nové sa naučili, príjemne si zašportovali a prejavili svoju kreativitu pri výtvarných činnostiach.

Najviac nových poznatkov asi získali na hodine informatiky, kde si vytvárali vlastné aranžmány piesne "Pieseň pre tvoje uši", vyskúšali si zariaďovanie vlastnej kúpeľne a nakoniec imaginárne lietali nad svojím rodiskom.
Žiaci boli nadšení a určite sa aj dosť priučili od svojich kamarátov.
Na hodine telocviku si zasa mohli zmerať sily s bratislavskými rovesníkmi v hokejbale a zaslúžene sa tešili z výhry.
Nakoniec podnetný deň zavŕšili pri príjemnej hudbe v peknom pracovnom prostredí a vytvárali sadrové odliatky, ktoré si odniesli ako pamiatku domov.

Toto netradičné vyučovanie sa deťom páčilo, odchádzali plní dojmov a niektorí aj s kontaktmi na nových kamarátov.