ZŠ Bernolákova 5

Festival vody 2010

Autor: Mgr. Ľubica Kotvanová <kotvanova(at)zs-holic.sk>, Téma: Z činnosti v školskom roku 2010-2011, Vydané dňa: 11. 01. 2011

Fotogaléria

V dňoch 20. a 21. decembra 2010 sa vo Vodárenskom múzeu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti zišlo 142 žiakov a 19 pedagógov, ktorí reprezentovali 34 riešiteľských kolektívov žiakov zapojených do riešenia odborných projektov o vode na Festivale vody 2010. Zo ZŠ Bernolákova sa zúčastnilo 5 žiackych tímov a 2 učiteľky fyziky, ktoré boli garantmi a konzultantmi žiackych riešiteľských kolektívov.

Úlohou súťažných kolektívov bolo od začiatku októbra do 8. decembra 2010 riešiť projekt - odbornú tému, ktorá sa zaoberá problematikou pitnej vody, výsledky spracovať do písomnej správy v rozsahu cca 10 strán a následne vyhotoviť pútavý odborný poster.
Žiaci svoje výsledky riešení so znalosťou problematiky obhajovali pred 12-člennou odbornou komisiou.

Po celodennom pracovnom programe, naplnenom rozhovormi odbornej hodnotiacej komisie prišiel druhý ? slávnostný deň, počas ktorého sa Festival vody 2010 vyhodnotil a odovzdali sa ocenenia.
Ocenenia najlepším osobne odovzdal generálny riaditeľ BVS, a.s., Ing. Daniel Gemeran.
Veľmi nás potešilo, že medzi ocenenými bol aj tím žiakov našej školy v zložení Macko Dominik, Hurta Milan, Túček Timotej, Hudeček Peter a Schultz Patrik.