ZŠ Bernolákova 5

Akadémia 2011

Autor: Magdaléna Balážiková <balazikova(at)zs-holic.sk>, Téma: Z činnosti v školskom roku 2010-2011, Vydané dňa: 01. 07. 2011


Na konci každého pracovného obdobia je vhodné bilancovať, odmeňovať a ďakovať.
Stalo sa tak aj v slnečný utorok 28.júna.
V krásnom prostredí Holíčskeho zámku naša škola usporiadala Slávnostnú akadémiu.

V úvode sa spievalo a tancovalo.
Žiaci 1. stupňa všetkých hostí a rodičov upútali muzikálom Lízankové kráľovstvo.
Predstavenie pripravili p.učiteľky Duffková, Herzánová, Janečková, Orlová , Ravasová, Šimeková, Vlková, Tomašovičová, Hrušecká a Balážiková.

Potom sa ďakovalo a odmeňovalo. Celý program moderovali ôsmačka Michaela Chytilová a druhák Šimon Jedlička.

Žiaci odmenení v predmetových olympiádach:
Branislav Mlynka - Matematická olympiáda
Nina Kvaltínová - Pytagoriáda,
Martin Momot - Matematická olympiáda,
Zuzana Zetochová - Geografická olympiáda,
Šarlote Ivanová- Pytagoriáda ,
Andrej Považan - Geografická olympiáda,
Juraj Štajner - Geografická olympiáda,
Eva Hlúpiková- Olympiáda zo slovenského jazyka,
Eva Jazmína Tomečková , Pytagoráda a Olymiády zo SJ, Eva získala aj 3. miesto v okr.kole výtvarnej súťaže Európa v škole
Matúš Michalička - 3. miesto v okr. kole Matematickej olympiády,
Ivan Čermák - 3. miesto obvodného kola Pytagoriády,
Dominik Macko- 3. miesto obvodného kola Pytagoriády, úspešný riešiteľ okresného kola Geografickej olympiády,
Roman Celery- 3. miesto obvodného kola Olympiády v nemeckom jazyku,
Samuel Čech- 3. miesto obvodného kola Olympiády v anglickom jazyku,
Lucia Pekárová- 3. miesto v krajskom kole Olympiády nemeckého jazyka,
Adriana Pikartová - 1. miesto v obvodnom kole Olympiády zo SJ
Matej Kiška - 2. miesto obvodného kola Biologickej olympiády,
Jakub Michalička - 1. miesto obvodného kola Biologickej olympiády,
Denisa Lukáčová - 1. miesto v okresnom kole a 4. miesto v krajskom kole Chemickej olymp.,
Michal Václavík- 2. miesto v okresnom kole Chemickej olymp. 1.miesto Chemickej olymp.na Spojenej škole Bratislava,
Pavol Karlík - 1. miesto v obvodnom kole Olymp. v anglickom jazyku
- pripravovali :- p.zástupkyne Škápiková a Vaňková a p.učiteľky Duffková, Hrušecká, Ravasová, Barančicová, Klčová, Kotvanová, Kondeková, Kubovičová, Štrbová, Hricová a Neuročná

Žiaci úspešní v recitačných súťažiach:
Dean Marčišovský- 3. miesto Hurbanov pamätník
Helena Jedličková- 3. miesto Hurbanov pamätník,
Klára Kotvanová - 2. miesto Rozprávkové vretienko,
Karolína Kuklišová- 2. miesto Hurbanov pamätník, je aj úspešná riešiteľka Dejepisnej olympiády,
Denisa Václavíková - 2. miesto - Hurbanov pamätník, Deniska získala aj 1. miesto so svojou písomnou prácou v súťaži Európa v škole
Matej Hrica - 2. miesto Hurbanov pamätník,,
Silvia Budkeová - 2. miesto Hurbanov pamätník,
Klára Dermeková - 2. miesto Hurbanov pamätník
- pripravovali p. učiteľky: Tomašovičová, Šimeková, Hricová, Petráková a p.učiteľ Vašíček

Tento šk.rok je pre nich u nás v škole posledným.
Nikdy neodmietli vysielanie v školskom rozhlase, moderovanie školských akcií, či už to bol vianočný koncert alebo imatrikulácie.
Na svoje vystúpenia sa vždy zodpovedne pripravili.
Deviatačky , skvelé moderátorky: Katarína Horáková a Nora Mikušová

V januári mestská knižnica v Hodoníne vyhlásila literárnu súťaž na tému "Keby žil František Lotrinský v dobe internetu, čo by sa o sebe dozvedel?"
Literárne nadanie s dejepisnými vedomosťami prepojila a prvé miesto v kategórii 4. tých až 9. tych ročníkov získala šiestačka Natália Valachovičová, pripravil p. učiteľ Vašíček
Vo výtvarnej súťaži - Prechádzky za zverou - si 3. miesto vymaľoval druhák Adrián Lukáč , pripravila P.učit. Tomašovičová

Európa v škole je výtvarná súťaž, v ktorej 2. miesto získala: Sára Orlová, pripravila p.učit. Petráková

Spojená škola v Bratislave organizovala pre žiakov ZŠ už štvrtý ročník súťaže Krimichémia, ktorá je zameraná na odhaľovanie páchateľov trestných činov s využitím vedomostí a zručností z oblasti chémie, fyziky aj biológie.
Našim žiakom stačilo párkrát vycestovať do Bratislavy a ukázať, že sú s bankami, chemickými vzorcami a zlúčeninami veľkí kamaráti .
No a stali sa najúspešnejšími krimichemikmi .
2. miesto získal kolektív: Nikola Lakatošová, Veronika Šupíková, Karolína Mišíková,
1. miesto vybojoval kolektív: Adam Erbert , Martin Vaculka, Richard Dvorský - Richard je aj talentovaným strelcom, patrí mu 1. miesto v Krajskej školskej streleckej lige.

Voda je veda - poďme sa hrať na vedu - takto sa prezentuje projekt nazvaný Festival vody.
Usporadúva ho Bratislavská vodárenská spoločnosť a úlohou súťažiacich kolektívov je vypracovať projekt o pitnej vode.
Ani tu sme nechýbali a aj tu si náš kolektív vybojoval 2. miesto.
Ocenení boli šiestaci: Timotej Túček, Peter Hudeček, Patrik Šulc, Milan Hurta, Mladých chemikov a ochrancov prírody pripravovali: p. učiteľky Kotvanová a Štrbová

Úspešní športovci: Šimon Kováč, Simeon Palkovič, Mário Bartal - všetci : stolný tenis 2. miesto v krajskom kole, Monika Haringová, Magdaléna Kubíková - obe stolný tenis- 2.miesto okresov Skalica a Senica, David Bimka, - Krajská školská strelecká liga - 1. miesto, Silvia Haringová - stolný tenis 2.miesto okresov Skalica a Senica, Krajská školská strelecká liga -1. Miesto, Barbora Hanzalíková, Tereza Bémová a Erik Petrovič, - úspešná reprezentácia v školských športových súťažiach . Mladých športovcov trénovali p. Vymyslický, p.učiteľ Krídl a p. učiteľka Sprušanská

Modrá škola - vzdelávací program, cieľom ktorého je budovanie pozitívneho vzťahu k pitnej vode.
Program realizuje Bratislavská vodárenská spoločnosť a všetci žiaci 2. stupňa spolu s pani učiteľkami Kotvanovou a Štrbovou sa do súťaže zapojili formou testov.
Počtom najlepšie vypracovaných a počtom najviac zaslaných testov sme dosiahli 2. miesto spomedzi 34 zúčastnených škôl.
Ako dar sme dostali od Bratislavskej vodárenskej spoločnosti 200 Eur.
Peniaze budú použité na vypracovanie ďalších projektov realizovaných BVS. Čestné uznanie od spomínanej spoločnosti za všetkých druhostupňarov prevzal Ivan Čermák.