Ako sme prežívali advent...

Nový web
Z činnosti v školskom roku 2010-2011

Ako sme prežívali advent...

Fotogaléria

Záver decembra 2010 sa aj v našej základnej škole niesol v znamení netrpezlivého čakania na vianočné sviatky.
Aby sme si ho spríjemnili, rozhodli sme sa pripraviť vianočný program pre žiakov, rodičov, holíčskych škôlkarov či našich bývalých zamestnancov ? dôchodcov.
Súčasťou programu boli tance, scénky, recitácie i koledy.
Telocvičňa sa na dva dni premenila na zimnú krajinu a Kráľovná snehu so svojimi pomocnicami meluzínami nás povodili po svete, aby sme si aspoň symbolicky pripomenuli Vianoce v Amerike, Rusku, Česku a na Slovensku.
Pomohli sme si využitím typických pesničiek, tancov, úryvkov z rozprávok, oblečením.

Výber témy o deťoch z viacerých krajín nebol náhodný.
Naša škola sa zapojila do programu neziskovej organizácie UNICEF, ktorá pomáha tým najohrozenejším a najzraniteľnejším deťom na celom svete.
Naši účinkujúci svoje vystúpenie venovali aj týmto deťom.
No nebola to podpora iba duchovná.
Každý, kto navštívil pred sviatkami našu školu, mohol kúpou pohľadnice UNICEF-u pomôcť zrealizovať jeho programy zamerané na dlhodobú podporu v oblasti zdravia, pitnej vody, výživy, vzdelania, ochrany detských práv a núdzovej pomoci.

Dúfame, že sa nám aspoň na chvíľu podarilo spomaliť čas, zabudnúť na každodenné povinnosti, mať k sebe bližšie. Krásny rok 2011!


| Autor: Mgr. Miriam Ravasová | Informacn e-mailVytlai lnok

Základná škola
Bernolákova 5
908 51 Holíč

tel.: 034 668 2484
tel. / fax: 034 668 2485