Deň bez fajčenia

Nový web
Z činnosti v školskom roku 2010-2011

Deň bez fajčenia

Fotogaléria

Výskumy zaoberajúce sa fajčením presne ukazujú, koľko cigariet môže naštartovať vznik rakoviny pľúc i iných orgánov ľudského tela. Informácie o škodlivosti fajčenia sa svojim spolužiakom rozhodli sprostredkovať žiaci 9. A, ktorí sa uvedenou témou zaoberali v novembri a decembri tohto šk. roka.

Vytvorili nástenku, na ktorej zdôraznili, že fajčenie a užívanie tabaku patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtnosti ľudí na svete. Osvetu robili aj formou dotazníka, samostatne pre prvý a druhý stupeň.

Tiež boli zvedaví, ako je to s fajčením u obyvateľov nášho mesta. Preto sa vybrali na námestie, kde formou ankety zistili, že až 53,4 % z našej vzorky patrí medzi fajčiarov, vekovo prislúchajú k strednej generácii, denne vyfajčia v priemere až 10 cigariet. Až 70,8 % z opýtaných má v rodine fajčiara a s fajčením začali medzi 14 ? 20 vekom života (60 % ). Deviataci tiež zistili, že mesačne na fajčenie ľudia utratia až 30 ?, čo bolo 55,1 % z dotazovaných.
O všetkých zistených skutočnostiach nás deviataci informovali aj reláciou a pre piate ročníky bola vytvorená prezentácia, ktorá takisto nadväzovala na túto tému.


| Autor: Mgr. Studeničová Renáta | Informacn e-mailVytlai lnok

Základná škola
Bernolákova 5
908 51 Holíč

tel.: 034 668 2484
tel. / fax: 034 668 2485