Krimichémia

Nový web
Z činnosti v školskom roku 2010-2011

Krimichémia

Fotogaléria

Tento rok sa naša škola prvýkrát zapojila do súťaže Krimichémia.
Súťaž organizuje Spojená škola Račianska 78 Bratislava. Cieľom je odhaľovanie páchateľov trestných činov s využitím vedomostí a zručností z oblasti chémie. Projekt rozvíja medzipredmetové vzťahy medzi chémiou, prírodopisom a fyzikou. Vytvorili sme tri tímy zo žiakov z 8. A, ktorí sa 4. 11. 2010 zúčastnili prípravného konania. Na ňom sa členovia vyšetrovateľských tímov dozvedeli základné informácie o prípade a boli im odovzdané vzorky na analýzu spolu s ďalším potrebným materiálom. Vzorky postupne tímy analyzovali a koncom januára musia odovzdať spracovanú správu. Na súdne pojednávanie budú pozvaní v marci, kde musia usvedčiť páchateľov a dokázať prítomnosť nežiaducich látok v cisternách. Okrem samotnej správy a analýzy vzoriek, musia svoju prácu obhájiť aj vhodne vytvorenou prezentáciou.

Uvidíme, ako náš tím využije svoje vedomosti z chémie, tvorivosť a tímovú spoluprácu.


| Autor: Mgr. Studeničová Renáta | Informacn e-mailVytlai lnok

Základná škola
Bernolákova 5
908 51 Holíč

tel.: 034 668 2484
tel. / fax: 034 668 2485