Naši učitelia na konferencii Učíme pre život

Nový web
Z činnosti v školskom roku 2009-2010

Naši učitelia na konferencii Učíme pre životVzdelávacie aktivity našich učiteľov v oblasti nových trendov vo vyučovaní sa opäť rozšírili. Mgr. R. Studeničová (riad. školy), Mgr. H. Škápiková (zástupkyňa riad. školy), Ing. P. Škápik, Mgr. K. Štrbová a Mgr. Ľ. Kotvanová sa v dňoch 19. - 21. marca zúčastnili v Kysuckom Novom Meste na celoslovenskej konferencii učiteľov Učíme pre život 2010.

Vypočuli si na nej množstvo zaujímavých prednášok o problémoch v školstve, inovatívnych učebných postupoch, testovaní žiakov, skúsenostiach so školskou reformou, komunikácii, time manažmente a množstve ďalších tém.
V radoch prednášajúcich boli mnohé známe osobnosti, ktorých mená vopred avizovali kvalitné a podnetné prednášky.
Naši pedagógovia vysoko hodnotili napríklad prednášky o finančnej gramotnosti či o názorných pokusoch vo vyučovaní prírodných vied - aktivity v duchu myšlienky priblížiť školu čo najviac praktickému životu.
Ocenili aj prezentáciu niektorých nových učebníc samotnými autormi, rovnako ako ukážky najnovších programov využiteľných pre interaktívnu tabuľu.
Podnetné boli tiež burzy nápadov a workshopy, kde učitelia mohli načerpať inšpirácie pre svoju ďalšiu prácu.

Táto konferencia pomohla zúčastneným učiteľom spoznať ďalšie moderné metódy, učebné pomôcky a iné novinky z oblasti výchovy a vzdelávania.
Zároveň si mohli obohatiť svoje odborné skúsenosti o nové pohľady na vzdelávanie, ktorého cieľom je kvalitnejšie pripraviť žiakov pre život.

 

Peter Hrica, manažér publicity

 

asfu  eu_logo  opv
Škola podporovaná zo štrukturálnych fondov EÚ, Operačný program VZDELÁVANIE, projekt -S modernou školou do života-

 

 

 
| Autor: Mgr. Studeničová Renáta | Informacn e-mailVytlai lnok

Základná škola
Bernolákova 5
908 51 Holíč

tel.: 034 668 2484
tel. / fax: 034 668 2485