Príprava na chemickú olympiádu

Nový web
Z činnosti v školskom roku 2010-2011

Príprava na chemickú olympiádu

Fotogaléria

Od novembra sa štyria žiaci našej školy zúčastňujú na 5. ročníku prípravy žiakov ZŠ na chemickú olympiádu kategórie Dz.
Podobne ako projekt Krimichémia, aj tu je organizátorom Spojená škola Račianska 78 Bratislava.

Cieľom cvičení je upevnenie a rozšírenie teoretických vedomostí, rozvíjanie zručností v chemických výpočtoch.
Prípravu tvorí teoretická a praktická časť.
Teoretická príprava bola rozložená na 5 cvičení, z ktorých každé trvalo 2 hodiny.
Teraz žiaci absolvujú praktické cvičenia, ktoré sú zamerané na rozvíjanie praktických zručností (tiež po dve hodiny).
Celkovo by sme mali absolvovať päť cvičení, po ktorých budú nasledovať priamo tri komplexné práce a na záver sa bude konať malá chemická olympiáda.


| Autor: Mgr. Studeničová Renáta | Informacn e-mailVytlai lnok

Základná škola
Bernolákova 5
908 51 Holíč

tel.: 034 668 2484
tel. / fax: 034 668 2485