Úspechy našich žiakov v šk. roku 2009/2010

Nový web
NAJLEPŠÍ Z najlepších

Úspechy našich žiakov v šk. roku 2009/2010

Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú na súťažiach, olympiádach či pretekoch, kde mnohí z nich dosiahli pekné výsledky.
Riaditeľka školy udelila v prvom polroku tohto šk. roka pochvaly za úspešnú reprezentáciu školy týmto žiakom:

Helena Jedličková 5. B
Natália Valachovičová 5. B
Dominik Macko 5. B
Milan Hurta 5. B
Jakub Michalička 5. A
- všetci za reprezentáciu školy v okresnom kole Biologickej olympiády - kategória E (pripravovala p. uč. Vaňková)
Roman Celery 6. B - za reprezentáciu školy v okres. kole Olympiády v nem. jazyku (pripravovala p. uč. Neúročná)
Nikodém Bartošík 7. A - za reprezentáciu školy v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku (pripravovala p. uč. Zelencová)
Pavol Karlík 8. A - za reprezentáciu školy v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku, 2. miesto. (pripravovala p. uč. Klčová )
Valéria Nagyová 9. A - za reprezentáciu školy v okres. kole Olympiády v slovenskom jazyku 2. miesto (pripravovala p. uč. Caletková)
Silvia Haringová 7. A - za reprezentáciu školy v športovej streľbe
Adriana Švondrová 8. A - za reprezentáciu školy v športovej streľbe
Marek Rajčák 8. B - za reprezentáciu školy v športovej streľbe (strelcov pripravoval p. Vymyslický)


V tomto školskom roku sme ďalej dosiahli tieto úspešné umiestnenia:

Matematická olympiáda - okresné kolo
4. ročník

1. miesto: Andrea Bombolová 4. B (pripravovala p. uč. Vlková)
2. miesto: Magdaléna Böhmová 4. A (pripravovala p. uč. Šimeková)
8. miesto: Ivan Čermák 4. B (pripravovala p. uč. Vlková)
15. miesto: Benjamín Bartošík 4. A (pripravovala p. uč. Šimeková)

5. ročník
1. miesto: Dominik Macko 5. B (pripravovala p. uč. Kotvanová)
9. miesto: Patrik Schultz 5. A (pripravovala p. uč. Chrenková)


Dejepisná olympiáda - okresné kolo kategória E:
4. miesto - úspešný riešiteľ: Karolína Kuklišová 7. A (pripravovala p. uč. Barančicová)

kategória C:
10. miesto - Kevin Richter 9. A
12. miesto - Nikoleta Hílková 9. A (pripravovala p uč. Barančicová)


Geografická olympiáda - okresné kolo
1. miesto: Dominik Macko 5. B
3. miesto: Andrej Považan 7. A (postup do krajského kola v Trnave)| Autor: Mgr. Studeničová Renáta | Informacn e-mailVytlai lnok

Základná škola
Bernolákova 5
908 51 Holíč

tel.: 034 668 2484
tel. / fax: 034 668 2485