Vážení rodičia a priatelia školy,

Nový web
Z činnosti v školskom roku 2009-2010

Vážení rodičia a priatelia školy,

v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, môže plátca dane poukázať 2% zaplatenej dane niektorým organizáciám.
Rodičovské združenie pri I.ZŠ Bernolákova 5 v Holíči bolo pre rok 2009 zaregistrované ako občianske združenie, čím získalo zákonné právo na poukazovanie tohto príspevku.
Obraciame sa preto na Vás, ako člena nášho rodičovského združenia a rodiča žiaka tejto školy so žiadosťou, aby ste uvedené 2 % zaplatenej dane poukázali nášmu RZ.
Jedná sa o finančné prostriedky, ktoré Vám už boli odvedené na úhradu dane a v prípade, ak ich nepoukážete niektorej z príslušných organizácií, zostávajú daňovému úradu.

Z rozpočtu RZ sa zabezpečujú rôzne akcie pre žiakov školy a poukázaním príspevku na RZ vlastne prispejete i na svoje dieťa.

Za pochopenie a pomoc Vám ďakuje riaditeľstvo ZŠ, výbor RZ i Vaše deti.

Tlačivá na stiahnutie
| Autor: Mgr. Studeničová Renáta | Informacn e-mailVytlai lnok

Základná škola
Bernolákova 5
908 51 Holíč

tel.: 034 668 2484
tel. / fax: 034 668 2485