Žiaci prázdninovali, učitelia sa školili

Nový web
Z činnosti v školskom roku 2009-2010

Žiaci prázdninovali, učitelia sa školili

Záver tohto školského roka prebiehal na našej Základnej škole, Bernolákova 5 netradične.
Z dôvodu rekonštrukcie budovy školy sa žiaci predčasne rozleteli na prázdniny, v škole sa namiesto vyučovania murovalo a učitelia zasadli do prednáškovej miestnosti na školení v rámci projektu S modernou školou do života.

Toto školenie sa realizovalo v Zamarovciach pri Trenčíne v termíne od 28. do 30. júna 2010 s pani školiteľkou Annou Gottweisovou.
Jeho základnými témami bola moderná administrácia školy v programe aScAgenda, generovanie a aktualizácia stránky Edupage a možnosti využitia produktu Edupage Premium.

Plán školenia bol koncipovaný tak, aby sa venoval najmä praktickému využitiu týchto programov.
Učitelia sa zoznámili s fungovaním elektronickej žiackej knižky, oboznámili sa s tvorbou a možnosťami využitia elektronických príprav na vyučovanie a vyskúšali si tvorbu online testov a štruktúrovaných lekcií.
Rozšírili si tiež svoje vedomosti o vedení pedagogickej dokumentácie v aScAgende, získali základné informácie o možnostiach vytvárať rozvrhy či suplovanie v tomto programe.

Trojdňové školenie prebiehalo sčasti formou prednášok spojených s prezentáciami na dataprojektore a sčasti praktickými precvičovaním prednášaných programov.
Učitelia si tak záznam zo školenia vytvárali priamo vo svojich súkromných notebookoch, aby sa k nemu mohli vrátiť pri riešení praktických problémov v bežnom využívaní tohto systému.
V novom školskom roku totiž čakajú žiakov a ich rodičov nové možnosti v oblasti informovania o dianí v škole, najmä klasifikácia žiakov prostredníctvom internetovej žiackej knižky.
Teda nielen zmodernizovaná budova, ale aj inovovaná forma virtuálnej prezentácie školy.

Peter Hrica, manažér publicity


| Autor: Mgr. Miriam Hricová | Informacn e-mailVytlai lnok

Základná škola
Bernolákova 5
908 51 Holíč

tel.: 034 668 2484
tel. / fax: 034 668 2485