ZŠ Bernolákova opäť úspešná v projekte

Nový web
Z činnosti v školskom roku 2009-2010

ZŠ Bernolákova opäť úspešná v projekte

V tomto školskom roku sme sa prihlásili k programu Školy pre budúcnosť, poriadaným Nadáciou Orange.
Úlohou bolo vypracovať projekt týkajúci sa inovatívnych metód vo vyučovaní. Náš projekt sme nazvali "Na návšteve v ľudskom tele" a pripravili sme ho pre deti 3. a 4. roč. ZŠ.

Na príprave a realizácii projektu sa zúčastňujú učiteľky I. stupňa našej školy.
Z množstva slovenských škôl, ktoré sa do programu Školy pre budúcnosť zapojili so svojimi projektmi, bolo úspešných len niekoľko a medzi nimi aj naša škola.
Cieľom projektu je pútavou a hravou formou podať základné informácie o ľudskom tele, viesť žiakov k tvorivosti a vytvárať kladný vzťah ku vzdelaniu.
Deti sa priamo zúčastnia prípravy, realizácie aj prezentácie projektu ako účastníci na potulkách po labyrinte ľudského tela.

Pretože chceme, aby sa do nášho projektu "Ľudské telo" zapojilo čo najviac žiakov, pozveme deti zo všetkých materských škôl v Holíči a tiež žiakov holíčskych a okolitých základných škôl.

Dúfame, že tento projekt prispeje k tvorivej atmosfére vo vyučovaní a deti si odnesú veľa príjemných zážitkov spolu s novými poznatkami o ľudskom tele.


| Autor: Mgr. Katarína Duffková | Informacn e-mailVytlai lnok

Základná škola
Bernolákova 5
908 51 Holíč

tel.: 034 668 2484
tel. / fax: 034 668 2485